System 3 ST-5 15X10 4/156 5+5 GMGREY ATV/UTV Wheel